เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท เอวา อาร์เอส  คอร์ปอเรชั่น จำกัด

 

 เป็นบริษัทแม่บ้าน  ไฟฟ้า ที่ใช้ในกา ที่ให้บริการทำความสะอาด แบบครบวงคร  และ นำเข้า ผลิต รับผลิต จำหน่าย บริการให้เช่า ซื้อขาย – แลกเปลี่ยน เครื่องมือ อุปกรณ์ น้ำยา เคมีภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ใช้ในการทำความสะอาด เพื่อมุ่งหวังจะให้การบริการที่มีประสิทธิภาพกับผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่าน  ทั้งบริษัท  ห้างร้าน  อาคาร  สำนักงาน  ที่พักอาศัย  โรงงาน     สถานที่ราชการ ศูนย์แสดงสินค้า หอประชุม และสถานที่อื่นๆ ตามความมุ่งมั่นในปณิธานของบริษัท

 

บริการเป็นเลิศ     สู่ความเป็นหนึ่งในบริการ

 

 

นโยบายของบริษัท มีการจัดทำ Corporate Social Responsibility(CSR)   “ AVAVA สู่ ชุมชน  เป็นการคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม บริษัทฯมีความใกล้ชิดกับสังคม คือ ด้านการพัฒนาการรักษาชุมชน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับองค์กรโดยตรง

ด้วยความพร้อมของเทคโนโลยี ที่มีประสิทธิภาพของทีมงาน และทีมบริหารรุ่นใหม่ ด้วยระบบจัดการอันทันสมัย ควบคู่กับเทคดนโลยีชั้นสูงที่นำมาใช้ในการบริหารงาน ส่งผลให้การปฏิบัติงานนั้นมีคุณภาพและได้รับมาตรฐานเป็นที่พอใจสุงสุดแก่ลูกค้า บริษัทจะสร้างคุณภาพที่มีมาตรฐานในราคาที่ยุติธรรม อย่างมืออาชีพ

 

                ระบบปฏิบัติงานของพนักงานทำความสะอาด

มีโครงการฝึกอบรมพนักงานระดับหน่วยงานในด้านการทำงานเป็นทีม , มนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน บริษัทฯ ได้จัดหลักสูตรการอบรม ดังนี้

-                                             การควบคุมพนักงาน

-                                             การวางแผน

-                                             การสั่งงานอย่างชัดเจน

-                                             การทำงานให้ได้มาตรฐาน

-                                             หัวใจนักบริการ

-                                             กฎระเบียบและวินัยการทำงาน

-                                             หัวหน้ากับการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ