อุปกรณ์และน้ำยาทำความสะอาด

          

        บริษัท เอวา อาร์เอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจ นำเข้า ส่งออก  ผลิต จำหน่าย บริการ  เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ได้รับมาตรฐาน และน้ำยาเคมีภัณฑ์  ที่ได้รับคุณภาพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ใช้ในการทำความสะอาด รักษาความปลอดภัย ออกแบบตกแต่งสวน สุขอนามัย และควบคุมกำจัดแมลง สำหรับ บริษัทขายปลีก - ส่ง บริษัท - ห้างร้านทั่วไป - ห้างสรรพสินค้า , ซุปเปอร์มาร์เก็ต  โรงแรม โรงงาน--อุตสาหกรรม   และกลุ่มพิเศษอื่นๆ ทั้งหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ซึ่งให้บริการทั้งใน เขต กรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด