ลูกค้าของเรา

-             ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท

 o   อิมแพ็ค ฟอรั่ม (IMPACT Forum)

-           ศูนย์นิทรรศการและการประชุม  ไบเทค

-           มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า   พระนครเหนือ

-           กสท  โทรคมนาคม

-           วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  มศว.

-           สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-           การไฟฟ้านครหลวง

-           สำนักงานประกันสังคม  เขตพื้นที่ 1

-           บริษัท ไอ.ที.ซี  จำกัด

-           บริษัท  พานาโซนิค  แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย)

-           บริษัท  ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส จำกัด

-           บริษัท  ที่ปรึกษากฏหมายสากล  จำกัด

-           ศูนย์การค้า  มอลลี่  มอลี่

-           บริษัท สหไทยเปลือกหม้อพลาสติก จำกัด

-           นิติบุคคล   บ้านรัชโยธิน